Menu

Proste zabiegi chirurgiczne

Nie wszystkie zabiegi chirurgiczne muszą być realizowane w szpitalach. Pobyt w szpitalu bywa dla pacjentów uciążliwy i wiąże się bardzo często ze stresem, szczególnie u tych osób, które wcześniej nie miały doświadczeń w przebywaniu w szpitalu. Z tego powodu w przychodniach pojawiają się oddziały zabiegowe, które zapewniają możliwość wykonania prostych zabiegów. Taka chirurgia jednego dnia  zapewnia możliwość wykonania zabiegu bez konieczności długiej hospitalizacji. Pacjenci przyjmowani są do przychodni na zabieg na jeden dzień.

Wykonanie prostego zabiegu chirurgicznego musi być oczywiście skonsultowane. Innymi słowy konieczne jest określenie, czy pacjent nie musi być hospitalizowany. Najczęściej chirurgia jednego dnia  obejmuje wszelkiego rodzaju zabiegi, które mogą być wykonane w krótkim czasie, co sprawia, że pacjent może być wypisany w przeciągu jednego dnia. Jednak nie wszystkie zabiegi mogą być realizowane w skróconym czasie. Z tego powodu pacjenci muszą podlegać szczegółowym konsultacjom, które są w stanie stwierdzić na podstawie badań diagnostycznych, czy przyjęcie krótszego czasu hospitalizowania jest możliwa.

 Wiele zabiegów chirurgicznych, które mogą być wykonane w znacznie krótszym czasie to chirurgia jednego dnia . W takich przypadkach pacjenci zyskują między innymi możliwość znacznego skrócenia czasu oczekiwania na zabiegi. Dodatkowo możliwe jest skrócenie stresu u pacjentów, gdyż w bardzo krótkim czasie pacjent może przechodzić rekonwalescencję w domu. Z punktu widzenia psychologii pacjenci zawsze znacznie lepiej przechodzą rekonwalescencję w warunkach domowych. Skrócenie czasu pobytu w szpitalu to również korzyść dla placówek medycznych, gdyż hospitalizowanie pacjentów bywa kosztowne.